Đến nội dung


Michael Potter

Đăng ký: 29-01-2015
Offline Đăng nhập: 13-02-2015 - 16:36
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB

04-02-2015 - 17:36

Mọi ng giúp mình bằng cách của lớp 9 nha :(  :(  :(