Đến nội dung


SKT T1 SPAK

Đăng ký: 20-04-2016
Offline Đăng nhập: 19-11-2017 - 09:42
**---

Thống kê


 • Nhóm: Thành viên
 • Bài viết: 80
 • Lượt xem: 758
 • Danh hiệu: Hạ sĩ
 • Tuổi: 6 tuổi
 • Ngày sinh: Tháng chín 1, 2014
 • Giới tính
  Nam Nam
 • Đến từ
  The VOID!

14 Trung bình

Công cụ người dùng

Bạn bè

Lần ghé thăm cuối