Đến nội dung


ducthai2133

Đăng ký: 03-08-2017
Offline Đăng nhập: 04-07-2018 - 18:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

CMR DX,EZ,FY đồng quy trên đường thẳng Euler của tam giác ABC

06-01-2018 - 18:07

Cho tam giác ABC, tâm ngoại tiếp O, đường cao AD,BE,CF.gọi N là tâm đg tròn ngoại tiếp tam giác DEF. OA cắt EF tại N​a​.M​a​ là trung điểm BC. AN cắt MaN​a ​tại X. Tương tự có các điểm Y,Z. CMR DX,EZ,FY đồng quy trên đường thẳng Euler của tam giác ABC


bất đẳng thức tam giác cho tam giác ABC với a,b,c là 3 cạnh ma là trung tuyển kẻ từ A,l...

11-12-2017 - 19:54

cho tam giác ABC với a,b,c là 3 cạnh mlà trung tuyển kẻ từ A,llà phân giác kẻ từ B, hc là đường cao kẻ từ C
chứng minh: $m_{a}+l_{b}+h_{c}\leq \sqrt3/2 (a+b+c)$