Đến nội dung

Vu Tien Thanh

Vu Tien Thanh

Đăng ký: 17-12-2018
Offline Đăng nhập: 28-06-2023 - 18:00
-----

Thống kê

  • Nhóm: Thành viên mới
  • Bài viết: 32
  • Lượt xem: 1461
  • Danh hiệu: Binh nhất
  • Tuổi: 101 tuổi
  • Ngày sinh: Tháng năm 26, 1922
  • Giới tính
    Nam Nam
16 Trung bình

Công cụ người dùng

Lần ghé thăm cuối