Đến nội dung


Chatara Kui

Đăng ký: 09-02-2019
Offline Đăng nhập: 07-08-2019 - 22:07
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{a^2+b^2}+\frac...

09-05-2019 - 16:29

Rút kinh nghiệm nhé ^^

 

mình mới đăng bài lên đầu nên chưa biết ạ :<


Trong chủ đề: $\sum \frac{ab}{a^2+b^2}+\frac...

09-05-2019 - 15:03

 

 

CHO a,b,c là các số dương thỏa mãn : a+b+c=1

CMR: 

$\sum \frac{ab}{a^2+b^2}+\frac{1}{4}(\sum \frac{1}{a})\geq \frac{15}{4}$

 

Đây là bạn hỏi bài đúng không ??? Vậy sao lại có bình chọn ở đây nhỉ ?


Trong chủ đề: [Chia sẻ] Đề thi HSG lớp 8 môn Toán

10-02-2019 - 22:35

Mỗi ngày mình chỉ đăng 3 đề thôi nhé <3

Chúc các bạn học tốt :)


Trong chủ đề: [Chia sẻ] Đề thi HSG lớp 8 môn Toán

10-02-2019 - 22:34

Đề 3 :

 

de-thi-hsg-mon-toan-lop-8-so-gd-dt-lai-c


Trong chủ đề: [Chia sẻ] Đề thi HSG lớp 8 môn Toán

10-02-2019 - 22:32

Đề 2 : 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH KHÁNH HÒA


  THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2016 – 2017
MÔN: TOÁN 8
Ngày thi: 11 – 4 – 2017
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (4 điểm)

a) Tìm 3 số dương a, b, c thỏa mãn de-thi-hsg-mon-toan-lop-8-tinh-khanh-hoa và a2 + 2c2 =  3c2 + 19.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x4 + 2x3 + 3x2 + 2x +1.

Bài 2. (3 điểm)

Để tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, trường A đã nhận được một số chiếc áo và chia đều cho các lớp. Biết rằng theo thứ tự, lớp thứ nhất nhận được 4 áo và 1/9 số áo còn lại, rồi đến lớp thứ n (n = 2; 3; 4; ...) nhận được 4n áo và 1/9 số áo còn lại. Cứ như thế các lớp đã nhận hết số áo.

Hỏi trường A đã nhận được bao nhiêu chiếc áo?

Bài 3. (3 điểm)

Tìm tất cả các số nguyên dương n để (1 + n2017 + n2018) là số nguyên tố.

Bài 4. (3 điểm)

Một giải bóng chuyền có 9 đội bóng tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kì chỉ thi đấu với nhau một trận). Biết đội thứ nhất thắng a1 trận và thua b1 trận, đội thứ hai thắng a2 trận và thua b2 trận, ..., đội thứ 9 thắng a9 trận và thua b9 trận.

Chứng minh rằng a12 + a22 + a32 + ... + a92 = b12 + b22 + b32 + ... + b92.

Bài 5. (5 điểm)

Cho đoạn thẳng AB dài a (cm). Lấy điểm C bất kì thuộc đoạn thẳng AB (C khác A và B). Vẽ tia Cx vuông góc với AB. Trên tia Cx lấy hai điểm D và E sao cho CD = CA và CE = CB.

a) Chứng minh AE vuông góc với BD.

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm AE và BD. Tìm vị trí của điểm C trên đoạn thẳng AB để đa giác CMEDN có diện tích lớn nhất.

c) Gọi I là trung điểm của MN. Chứng minh rằng khoảng cách từ I đến AB không phụ thuộc vào vị trí của điểm C.

Bài 6. (2 điểm)

de-thi-hsg-mon-toan-lop-8-tinh-khanh-hoa

Hình vuông có 3x3 ô (như hình bên) chứa 9 số mà tổng các số ở mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau gọi là hình vuông kì diệu. Chứng minh rằng số ở tâm (x) của một hình vuông kì diệu bằng trung bình cộng của hai số còn lại cùng hàng, hoặc cùng cột, hoặc cùng đường chéo.