Đến nội dung


chuyenamsbest

Đăng ký: 20-08-2021
Offline Đăng nhập: 14-09-2021 - 19:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

$\sum \frac{a}{a+bc} \ge \frac{3...

14-09-2021 - 08:53

Cho $a+b+c=3$.CMR $\sum \frac{a}{a+bc} \ge \frac{3}{2}$


Sách bài tập giáo khoa chuyên toán

05-09-2021 - 17:33

Cho mình hỏi có bạn nào có file pdf của 2 quyển sách bài tập giáo khoa chuyên toán 11 cho mình xin với. 


chứng minh tâm đường tròn euler của tam giác nằm trên đường thẳng euler

04-09-2021 - 08:02

chứng minh tâm đường tròn euler của tam giác nằm trên đường thẳng euler


CMR $I_aD,I_bE,I_cF$ đồng quy

20-08-2021 - 14:45

Cho tam giác ABC,Ia,Ib,Ic lần lượt là tâm bàng tiếp của tam giác ứng với góc A,B,C. D,E,F lần lượt là trung điểm BC,CA,AB. CMR $I_aD,I_bE,I_cF$ đồng quy