Đến nội dung


Pro Student 9x

Đăng ký: 07-01-2007
Offline Đăng nhập: 07-01-2007 - 19:28
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Một trắc nghiệm nho nhỏ

07-01-2007 - 19:20

Rõ ràng đến thế còn gì?
Tứ giác có cặp cạnh đối song song là hình thang thui chớ! Còn hình bình hành phải có các cặp cạnh đối song song mới đúng (chính xác là 2 cặp!)