Đến nội dung

tana

tana

Đăng ký: 23-11-2022
Offline Đăng nhập: 27-11-2022 - 02:26
-----

chứng minh n(n+11)+6 chia hết cho 11

24-11-2022 - 10:34

chứng minh n(n+11)+6 chia hết cho 11

sin của 1 góc trong tam giác có thể mang dấu âm không

23-11-2022 - 03:24

trong tam giác, sin của 1 góc có thể mang dấu âm không? vì sao ?