Đến nội dung

nKthanh

nKthanh

Đăng ký: 18-03-2023
Offline Đăng nhập: 20-03-2023 - 19:11
-----

$a + ab + abc \leq 4$

18-03-2023 - 19:33

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a + b + c = 3.

Chứng minh rằng $a + ab + abc \leq 4$.