Đến nội dung

nguyenct

nguyenct

Đăng ký: 28-08-2023
Offline Đăng nhập: 29-08-2023 - 17:27
-----

$\frac{a}{\sqrt{b}-1} + \frac{b...

28-08-2023 - 20:39

Cho $a > 1 ; b > 1 ; c > 1$

Chứng minh rằng: $\frac{a}{\sqrt{b}-1} + \frac{b}{\sqrt{c}-1} + \frac{c}{\sqrt{a}-1} \geq 12$