Đến nội dung


bongbang

Đăng ký: 24-11-2007
Offline Đăng nhập: 23-02-2008 - 20:39
-----

Chủ đề của tôi gửi

Định lý Ta-let tiếp nài hjz hjz

21-02-2008 - 21:03

Cho tam giác ABC . M là trung điểmAB, N € AC . AN/NC = 2/3. MN cắt BC tại I. Tính tỉ số IM/IN

Giải Phương trình

19-02-2008 - 21:11

x^4 + 2x^3 - 2x^2 +2x-3=0

Bài này lớp 8

19-02-2008 - 21:00

Cho tam giác ABC( AB=AC). 2 Canh bên dài 8cm. 1 đường thẳng // BC, cắt AB và AC theo thứ tự D và E. Biết chu vi hthang BDEC = 11cm . Tính chu vi tam giác ADE

Hinh hoc 8 HK I

24-12-2007 - 21:17

Cho tam giác ABC, trung tuyến AM . Gọi I la trung điểm của AM . Tia CI cắt AB ở E. Gọi F là trung điểm của EB. Biết diện tích tam giác ABC la 36 m^2 . Tính diện tích tam giác BFC

Hình học lớp 8

06-12-2007 - 20:20

Cho tam giác ABC vuông ở A.D thuộc BC.Gọi M,N thứ tự là hình chiếu của D trên AB và AC
a) CM : AD=MN( cái này xong rùi )
b)Gọi AH là đường cao của :alpha ABC . CM :widehat{MHN} = 90°
c) Khi D chuyển động trên BC thì trung điểm của MN chuyển động trên đường nào( cái này xong )
d)Xác định vị trí của D để MN có độ dài ngắn nhất