Đến nội dung


newmember

Đăng ký: 20-03-2006
Offline Đăng nhập: 20-07-2012 - 05:58
-----

Chủ đề của tôi gửi

cần giúp đỡ

13-11-2006 - 17:47

BĐT này CM như thế nào, cho mình học hỏi:
http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?C_b^a.http://dientuvietnam.net/cgi-bin/mimetex.cgi?C_d^c :P http://dientuvietnam...i?C_{b d}^{a c}
(Mình chưa CM ra nhưng nghĩ là nó đúng) :P

mời các bạn làm thử

06-04-2006 - 16:57

Tìm x,y thỏa x>1, 0<y<1, x+y :D,
+ :D ,
+ :D .

có lẽ hs khá cũng giải được

22-03-2006 - 17:33

Giải PT:
1/
2/
Có thể suy ra bài toán và cách giải tổng quát không ?