Đến nội dung


StuDy AnD GloRy

Đăng ký: 05-10-2013
Offline Đăng nhập: 25-05-2014 - 21:02
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 1/ Giả sử rằng có số nguyên tố p có thể được viết thành hiệu hai lập phươ...

06-10-2013 - 16:51

Ai Giúp bài ni nữa...

Cho a;b;c;d là các số nguyên dương thỏa ab=cd

CMR ....$A=a^{n}+b^{n}+c^{n}+d^{n}$ là hợp số


Trong chủ đề: 1/ Giả sử rằng có số nguyên tố p có thể được viết thành hiệu hai lập phươ...

06-10-2013 - 16:47

Cho mình xin cái link với

http://diendantoanho...-1/#entry455070

nề mi


Trong chủ đề: 1/ Giả sử rằng có số nguyên tố p có thể được viết thành hiệu hai lập phươ...

06-10-2013 - 16:31

cái phép đồng dư cuối cùng mình không hiểu lắm bạn.vả lại còn cái cộng 3 đâu?

có A= $2^{2^{2n+1}}+3=4^{2^{2n}}-4+7=4(4^{2^{2n}-1}-1)+7$=$2^{2^{2n+1}}+3=4^{2^{2n}}-4+7=4(4^{2^{2n}-1}-1)+7$

Ta Có $2^{2n}-1=4^{n}-1^{n}=(4-1)(......)=3.(......)$

Đặt $2^{2n}-1=3k$

Suy ra  $4^{2^{2n}-1}-1=4^{3k}-1=2^{6k}-1=8^{2k}-1^{2k}=(8-1)(...)=7(....)\rightarrow 4^{2^{2n}-1}-1$ chia hết chơ 7 và 7 chia hết cho 7

suy ra a Ạ chia hết cho 7 -> A là hợp số


Trong chủ đề: Chuyên đề số học của diễn đàn VMF

05-10-2013 - 08:52

Các Bài tập đề nghị ko có đáp án mà em giải ko ra thì làm sao bây giờ.