Đến nội dung


omg12

Đăng ký: 03-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-07-2014 - 10:39
-----

#487934 $y=x^{3}-3\left ( m+1 \right )x^{2}+2...

Gửi bởi omg12 trong 20-03-2014 - 14:59

Tìm m để đồ thị hàm số $y=x^{3}-3\left ( m+1 \right )x^{2}+2\left ( m^{^{2}}+4m+1 \right )x-4m(m+1)$ cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 1.