Đến nội dung


batdangthuc009

Đăng ký: 31-05-2015
Offline Đăng nhập: 25-06-2015 - 09:23
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Chọn đội tuyển hà tĩnh 2014-2015

03-06-2015 - 15:35

cho mình hỏi bài dãy số câu 2a có thể sử dụng chuyển đẳng thức qua giới hạn để tìm lim được không?