Đến nội dung


mayxanh

Đăng ký: 11-06-2015
Offline Đăng nhập: Riêng tư
-----

Chủ đề của tôi gửi

$ (\sqrt{x} +\sqrt{x-2})(m^2\sqrt{x}+...

04-01-2016 - 16:49

 Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:     

$\left (\sqrt{x} +\sqrt{x-2} \right) \left(m^2\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x-2}}- 3\sqrt[4]{x(x-2)} \right)=2$


$\left (\sqrt{x} +\sqrt{x-2} \right)...

04-01-2016 - 16:48

 Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:     

$\left (\sqrt{x} +\sqrt{x-2} \right) \left(m^2\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x-2}}- 3\sqrt[4]{x(x-2)} \right)=2$


$(\sqrt{x} +\sqrt{x-2} ) (m^2\sqrt{x}...

29-12-2015 - 19:55

 Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:     

$\left (\sqrt{x} +\sqrt{x-2} \right) \left(m^2\sqrt{x}+\frac{2}{\sqrt{x-2}}- 3\sqrt[4]{x(x-2)} \right)=2$


Cho AD là phân giác của tam giác ABC . CMR $AD^2=\frac{4bc}{(b...

28-12-2015 - 21:47

Cho AD là phân giác của tam giác ABC . CMR $AD^2=\frac{4bc}{(b+c)^{2}}p(p-a)$


$(1+2\frac{a}{b})^{2}+(1+2\frac{b...

27-12-2015 - 09:59

CMR với x,y,x>0

$(1+2\frac{a}{b})^{2}+(1+2\frac{b}{c})^{2}+(1+2\frac{c}{a})^{2} \geq $\frac{9(a+b+c)^2}{ab+bc+ca}$