Đến nội dung


tpctnd

Đăng ký: 09-07-2015
Offline Đăng nhập: 22-10-2017 - 14:57
-----

Lời nhắn

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

tpctndWhjteShadow

Anh ơi anh cho em hỏi cách giải bài tổ hợp này với ạ, chi tiết luôn ạ ^^ Cho n là 1 số nguyên dương, hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số chia hết cho 3, biết các chữ số thuộc tập {0;1;2;3} ạ
01-09-2015 - 17:16
  • hình ảnh
    WhjteShadow

    Bài như này thường có 2 cách, 1 là gọi A B C lần lượt là số số có n chữ số tạo bởi 0 1 2 3 mà chia 3 dư 0 1 2 rồi em tìm công thức truy hồi dẫn đến công thức tổng quát, 2 là dùng hàm Sinh. Tham khảo bài thi quốc gia năm vừa rồi có bài giống vậy.


    01-09-2015 - 17:39