Đến nội dung


HaThuyHang

Đăng ký: 13-12-2015
Offline Đăng nhập: 20-12-2015 - 19:08
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $y^{3}+3y^{2}+y+4x^{2}-22x+21=(2x+1)...

15-12-2015 - 22:00

Ok bạn, cảm ơn :)))


Trong chủ đề: $y^{3}+3y^{2}+y+4x^{2}-22x+21=(2x+1)...

15-12-2015 - 21:30

$x, y \euro \mathbb{R}$


Trong chủ đề: $y^{3}+3y^{2}+y+4x^{2}-22x+21=(2x+1)...

15-12-2015 - 21:28

$x, y\euro \mathbb{R}$    nhé!