Đến nội dung

HaThuyHang

HaThuyHang

Đăng ký: 13-12-2015
Offline Đăng nhập: 20-12-2015 - 19:08
-----

$y^{3}+3y^{2}+y+4x^{2}-22x+21=(2x+1)\sqrt{...

15-12-2015 - 21:26

Giải hệ phương trình sau:

$\left\{\begin{matrix} y^{3}+3y^{2}+y+4x^{2}-22x+21=(2x+1)\sqrt{2x-1}(1) & & \\ 2x^{2}-11x+9=2y (2) & & \end{matrix}\right.$

:P  :P  :P


$\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+4+2\sqrt{3+4x-4x^{2}}=\frac{1}{4}(4x^...

14-12-2015 - 20:26

$\sqrt{2x+1}+\sqrt{3-2x}+4+2\sqrt{3+4x-4x^{2}}=\frac{1}{4}(4x^{2}-4x+3)(2x-1)^{2}$

:D  :D  :D  giúp mình giải bài này đi  :P