Đến nội dung


nguyenbaohoang0208

Đăng ký: 22-07-2017
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh C,I,P thẳng hàng

21-07-2018 - 22:26

Từ C ngoài (O) vẽ 2 tiếp tuyến CA,CB đến (O). Từ một điểm P thuộc cung nhỏ AB, vẽ tiếp tuyến với (O) cắt cạnh CA,CB tại M,N.BM cắt AN tại I. Chứng minh C,I,P thẳng hàng


Một số Tài liệu về $\boxed{\text{Phương trình, hệ phương trình...

06-10-2017 - 23:28

File gửi kèm  HPT đối xứng.pdf   169.45K   80 Số lần tải (sưu tầm)

File gửi kèm  phương trình và hệ phương trình thầy Đặng Việt Hùng.pdf   493.59K   101 Số lần tải (Thầy Đặng Việt Hùng)

File gửi kèm  HE PHUONG TRINH BAC CAO 1 AN.pdf   171.16K   72 Số lần tải (Sưu tầm)

Có một số cái nặng quá , mình không up lên được, mình để link nhé

 

1. file:///C:/Users/LAPTOP/Downloads/Ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_%C4%91%E1%BA%B7t_%E1%BA%A9n_ph%E1%BB%A5_%C4%91%E1%BB%83_gi%E1%BA%A3i_m%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_Pt_hay_v%C3%A0_kh%C3%B3%20(1).pdf

 

2. https://diendantoanh...attach_id=20211

 

3. https://diendantoanh...attach_id=23851

 

(Sẽ tiếp tục cập nhật)


Chứng minh rằng có thể xếp tất cả 2003 vận động viên theo thứ tự hàng dọc sao cho người...

06-10-2017 - 22:50

Có 2003 vận động viên thi đấu bóng bàn(kết quả chỉ có thắng hoặc thua , không có hòa) theo thể thức thi đấu vòng tròn (mỗi đấu thủ như vậy đều thi đấu với các đấu thủ còn lại).Chứng minh rằng có thể xếp tất cả 2003 vận động viên theo thứ tự hàng dọc sao cho người đứng trước thắng người đứng kề sau


$2\sqrt{9x+1}=3x^{3}-6x^{2}+x-5$

06-10-2017 - 22:37

Giải các phương trình, hệ PT  sau 

1) $2\sqrt[n]{9x+1}=3x^{3}-6x^{2}+x-5$

2)$\left\{\begin{matrix} x^{3}+3xy^{2}=-49 & & \\ x^{2}-8xy+y^{2}=8y-17x & & \end{matrix}\right.$

3) $\left\{\begin{matrix}x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}=2(\sqrt{1-2x}+\sqrt{2y+1}) & & \\ x^{2}-7xy+y^{2}+1=0 & & \end{matrix}\right.$

4) $\left\{\begin{matrix}2x^{2}\sqrt{xy}+x^{3}+y^{3}=4x^{2}y & & \\ y+\sqrt{x}=\sqrt{-2x^{2}+14y-9} & & \end{matrix}\right.$

5) $\left\{\begin{matrix}\sqrt{x}+\sqrt{3y}=\sqrt[4]{72(\frac{x^{2}}{9}+y^{2})} & & \\ 27y^{3}-3x^{2}+9y=1 & & \end{matrix}\right.$


Chứng minh rằng trong một số ngày liên tiếp nào đó bà mẹ đã cho con tổng số kẹo là 20

06-10-2017 - 21:57

Một bà mẹ chiều con , ngày nào cũng cho con ít nhất 1 chiếc kẹo . Để hạn chế , mỗi tuần , bà cho con không quá 12 chiếc kẹo . CMR trong một số ngày nhất định nào đó , bà mẹ đã cho con tổng số 20 chiếc kẹo