Đến nội dung


mintscute

Đăng ký: 12-02-2018
Offline Đăng nhập: 07-06-2019 - 00:37
-----

Chủ đề của tôi gửi

Bất đẳng thức trong tam giác

16-03-2018 - 22:02

Trong t/giác ABc kẻ D là trung điểm của BC. Cmr: BD<AB+BC/2