Đến nội dung


dchynh

Đăng ký: 12-05-2018
Offline Đăng nhập: 29-11-2021 - 20:46
*----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tim GTLN

12-04-2019 - 08:45

Áp dụng Viet thôi bạn 

 

Nếu bạn làm được thì xin làm giùm, chứ ai mà chả biết áp dụng định lý Vi-et


Trong chủ đề: Giải PT

18-03-2019 - 07:31

Ta có: $\frac{6}{(3-x)x}=2.(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x})$ 

Nên $PT\Leftrightarrow \frac{2}{4}-\frac{2}{x}=\frac{96}{49}.$

Từ đây có kết quả. 

Mà hình như $x=3k+1$ nên mình phải chế biến cái đề lại tí.

Chứ không ra kết quả $x$ không nguyên. 

$VP$ hình như cũng chưa đúng lắm. 

Cách làm vẫn là như vậy nhá. :D

 

Tôi đã tìm ra lời giải rồi chi ơi.

 

$\frac{3}{2}+\frac{3}{14}+\frac{3}{35}+\frac{3}{65}+...+\frac{6}{\left ( x-3 \right )x}=\frac{96}{49}$

 

$\Leftrightarrow 2-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{2}{7}+\frac{2}{7}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{2}{13}+...+\frac{2}{x-3}-\frac{2}{x}=\frac{96}{49}$

 

$\Leftrightarrow 2-\frac{2}{x}=\frac{96}{49}$

 

$\Leftrightarrow x=49$


Trong chủ đề: Chứng minh BĐT

16-02-2019 - 23:28

Lớp 8 mà học mấy cái này rồi ghê v  :like

Vâng, mình đã làm quen với BĐT Cô-si và Bunhiacopxki rồi bạn


Trong chủ đề: Chứng minh BĐT

16-02-2019 - 23:09

Con Cau 1: (neu ban hieu)

 

Dat S= a2+2b2+2c2-2ab+2ac-bc

 

S'(a)=2a-2b+2c

S'(b)= 4b-2a-c

S'(c)= 4c+2a-b

 

Theo ham cua S thi S se dat min hoac max khi S'(a)=S'(b)=S'(c)=0

Suy ra a=b=c=0

 

Vay S dat min hoac max khi bang 0

 

Kiem tra :

 Xet a=b=c=1 suy ra S=4>0

 

Nen S=0 la min

 

(dpcm)

 

Mình đang học lớp 8 nên không hiểu cách làm bài 1 của bạn, bạn giúp mình làm theo kiến thức THCS được không?


Trong chủ đề: BT Tết- PT - HPT

31-01-2019 - 13:16

Bài 2:

 

$4x^{2}-8x-1+\sqrt{2x+3}=0$      (*)     (điều kiện : x $\geqslant -\frac{3}{2}$)

 

Đặt : $\sqrt{2x+3}=t$ $\Leftrightarrow x=\frac{t^{2}-3}{2}$           (điều kiện : t $\geqslant 0$)

 

(*) $\Leftrightarrow$ $4\left ( \frac{t^{2}-3}{2} \right )^{2}-8\left ( \frac{t^{2}-3}{2} \right )-1+t=0$

 

$\Leftrightarrow \left ( t^{2}-3 \right )^{2}-4\left ( t^{2}-3 \right )-1+t=0$

 

$\Leftrightarrow t^{4}-10t^{2}+t+20=0$

 

$\Leftrightarrow \left ( t^{2}-t-4 \right )\left ( t^{2}+t-5 \right )=0$

 

$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} t^{2}-t-4=0 & \\ t^{2}+t-5=0 & \end{bmatrix}$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} t=\frac{1+\sqrt{17}}{2}(nhận) & \\ t=\frac{1-\sqrt{17}}{2}(loại) & \\ t=\frac{-1+\sqrt{21}}{2}(nhận) & \\ t=\frac{-1-\sqrt{21}}{2}(loại) & \end{bmatrix}$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} \sqrt{2x+3}=\frac{1+\sqrt{17}}{2} & \\ \sqrt{2x+3}=\frac{-1+\sqrt{21}}{2} & \end{bmatrix}$

 

$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x=\frac{3+\sqrt{17}}{4} (nhận)& \\ x=\frac{5-\sqrt{21}}{4} (nhận)& \end{bmatrix}$