Đến nội dung


Do Hong Quan

Đăng ký: 23-01-2019
Offline Đăng nhập: 18-03-2021 - 18:00
-----

#719691 Giúp mình với

Gửi bởi Do Hong Quan trong 24-01-2019 - 19:37

 
Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi D là trung điểm của cạnh AC, E là một điểm thuộc cạnh BC sao cho BE =2CE. Chứng minh BD =3ED