Đến nội dung


tikita9458

Đăng ký: 21-07-2021
Offline Đăng nhập: 21-07-2021 - 23:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính $\lim \frac{n}{2^n}$

21-07-2021 - 19:23

Em xin phép hỏi các thầy cô và bạn bè, giúp em giải câu giới hạn này mà không dùng tiêu chuẩn tỷ số D'alembert (kiến thức 11 và được phép dùng giới hạn $\lim an = 0$ khi $|an| < 1$.)

 

Tính $\lim \frac{n}{2^n}$

 

Em chân thành cảm ơn!