Đến nội dung


nguyenlebaochau123

Đăng ký: 18-11-2021
Offline Đăng nhập: 01-12-2021 - 20:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh (EDF) tiếp xúc với (GCH)

22-11-2021 - 09:50

Cho tứ giác $ABCD$ nôi tiếp đường tròn (O) có 2 đường chéo $AC,BD$ vuông góc với nhau. Gọi $P$ là giao điểm của $AD$ với $BC$. Kẻ đường kính $PQ$ của $(PCD)$. Gọi $M,N$ lần lượt là điểm chính giữa cung nhỏ và cung lớn $CD$ của $(PCD)$. Gọi $QM$ cắt $BD, CD$ tại $E,F$, $QN$ cắt $AC, CD$ tại $G, H$. Chứng minh rằng $(EDF)$ tiếp xúc với $(GCH)$.