Đến nội dung


TrongThien

Đăng ký: 25-09-2009
Offline Đăng nhập: 15-05-2011 - 22:25
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: một bài phương trình vô tỉ khó! giúp với!

11-04-2011 - 23:07

$ \ x - \sqrt {x - 1} - (x - 1)\sqrt x + \sqrt {x^2 - x} = 0 $

Trong chủ đề: một bài phương trình vô tỉ khó! giúp với!

11-04-2011 - 21:14

Xin lỗi mình mới vào diễn đàn nên đang học đánh Latex!
Bạn hướng dẫn mình tí được không!

Trong chủ đề: một bài phương trình vô tỉ khó! giúp với!

11-04-2011 - 21:04

$ \sqrt {x - 2} = 5x^2 - 10x + 1 $

Trong chủ đề: Thử đi các b

27-11-2010 - 21:43

Thêm bài này (trong báo THTT): Cho a>0, b>0, Tìm min P= $(a+b)^2 + (a+b+1/a + 1/b)^2$

Trong chủ đề: Thử đi các b

27-11-2010 - 21:35

222222222222