Đến nội dung


nguyentan1983

Đăng ký: 06-04-2011
Offline Đăng nhập: 14-06-2022 - 17:07
-----

Chủ đề của tôi gửi

So sánh $a = \sqrt{1}+\sqrt{3}+\sqrt{5}+...+\sqrt{2021}; b=...

11-06-2022 - 10:20

So sánh $a = \sqrt{1}+\sqrt{3}+\sqrt{5}+...+\sqrt{2021}; b=\sqrt{2}+\sqrt{4}+...+\sqrt{2020}+\frac{\sqrt{2022}}{2}$


De toan vong 2 chuyen Nam Dinh

11-06-2019 - 17:50

File gửi kèm  Chuyên Nam định vòng 2.jpg   71.07K   20 Số lần tải