Đến nội dung


Thảo luận chung


Diễn đàn con

Tin tức - Vấn đề - Sự kiện

Các tin tức Toán học trong nước và thế giới. Các ý kiến, quan điểm, nhận định, đóng góp về cộng đồng Toán Học Việt Nam.

 • 597 Chủ đề
 • 4234 Trả lời
Lafforgue nghiên cứu topos... - last post by Nxb

Kinh nghiệm học toán

Trao đổi về kinh nghiệm học toán, những quan điểm về Toán Học của các thành viên

 • 840 Chủ đề
 • 4245 Trả lời
Lý do bộ giáo dục bắt chúng... - last post by Hoang72

Dành cho giáo viên các cấp

Trao đổi về phương pháp giảng dạy

 • 149 Chủ đề
 • 415 Trả lời
Các thầy cô thấy máy tính c... - last post by minmin9

Lịch sử toán học


 1. Danh nhân Toán học

Lịch sử các phát minh toán học, các trường phái toán học

 • 321 Chủ đề
 • 1749 Trả lời
Kodaira Kunihiko - người Nh... - last post by gosh

Toán học lý thú


 1. IQ và Toán thông minh,
 2. Nghịch lý

Bạn hãy chia sẻ những câu chuyện lý thú về toán học mà bạn biết

 • 817 Chủ đề
 • 5602 Trả lời
Mọi phân số đều viết được d... - last post by Hoang Huynh

Giải toán bằng máy tính bỏ túi

 • 533 Chủ đề
 • 2234 Trả lời
Mình đang học lớp 6, mình n... - last post by pibebong

Phần mềm hỗ trợ học tập, giảng dạy - Các trang web hay

 • 794 Chủ đề
 • 3069 Trả lời
Gõ công thức trong PLICKERS? - last post by chcd

Soạn thảo tài liệu khoa học với $\LaTeX$


 1. Khóa học Soạn thảo tài liệu khoa học với $\LaTeX$

 • 108 Chủ đề
 • 789 Trả lời
Copy mã nguồn - last post by perfectstrong