Đến nội dung

Hình ảnh

$n$ là số chính phương.

- - - - -

  • Please log in to reply
Chủ đề này có 1 trả lời

#1
Hahahahahahahaha

Hahahahahahahaha

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 113 Bài viết

cho $n$ là số nguyên dương. Gỉa sử phương trình $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}+\frac{5}{\sqrt[7]{b}}=\frac{1}{n}$ có $m$ cặp nghiệm nguyên dương $(a;b)$ và $m-1$ là số chính phương. Chứng minh $n$ là số chính phương.


      :oto:   Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nếu trong triệu khả năng, có một khả năng bạn làm được điều gì đó, bất cứ điều gì, để giữ thứ bạn muốn không kết thúc, hãy làm đi. Hãy cạy cửa mở, hoặc thậm chí nếu cần, hãy nhét chân vào cửa để giữ cửa mở.

        Where there is a will, there is a way. If there is a chance in a million that you can do something, anything, to keep what you want from ending, do it. Pry the door open or, if need be, wedge your foot in that door and keep it open. :oto:

                                                                                                                                                  __  Pauline Kael  __

:botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay

 

 

 

 


#2
Hahahahahahahaha

Hahahahahahahaha

    Trung sĩ

  • Thành viên
  • 113 Bài viết

Screenshot (642).png

Screenshot (643).png

Screenshot (644).png

Screenshot (645).png


  • MHN yêu thích

      :oto:   Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường. Nếu trong triệu khả năng, có một khả năng bạn làm được điều gì đó, bất cứ điều gì, để giữ thứ bạn muốn không kết thúc, hãy làm đi. Hãy cạy cửa mở, hoặc thậm chí nếu cần, hãy nhét chân vào cửa để giữ cửa mở.

        Where there is a will, there is a way. If there is a chance in a million that you can do something, anything, to keep what you want from ending, do it. Pry the door open or, if need be, wedge your foot in that door and keep it open. :oto:

                                                                                                                                                  __  Pauline Kael  __

:botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay  :botay

 

 

 

 

1 người đang xem chủ đề

0 thành viên, 1 khách, 0 thành viên ẩn danh