Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4972 Chủ đề
 • 13776 Trả lời
Tìm GTLN, GTNN của biểu thứ... - last post by NAT

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1128 Chủ đề
 • 1856 Trả lời
Cho $u_{1}=2... - last post by Explorer

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 633 Chủ đề
 • 1031 Trả lời
$(P(x))^4+2P(x)+2=(x^4... - last post by nhungvienkimcuong

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 3161 Chủ đề
 • 6206 Trả lời
Cho tam giác ABC nội tiếp (... - last post by pcoVietnam02

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1186 Chủ đề
 • 2348 Trả lời
$f(xf(y)) = yf(x)... - last post by supermember

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2563 Chủ đề
 • 5288 Trả lời
$\frac{(x-4)... - last post by NAT

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4457 Chủ đề
 • 10623 Trả lời
Chứng minh tồn tại $i,... - last post by Hoang72

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2749 Chủ đề
 • 5368 Trả lời
Số nghiệm nguyên của... - last post by perfectstrong

Các dạng toán khác

 • 458 Chủ đề
 • 1157 Trả lời
$0< | a+b \sq... - last post by perfectstrong

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1691 Chủ đề
 • 4715 Trả lời
Topic yêu cầu tài liệu Olympic - last post by Nxb

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1533 Chủ đề
 • 9981 Trả lời
Trại hè hùng vương 2019 - last post by ATHEIST