Đến nội dung


Toán thi Học sinh giỏi và Olympic


Diễn đàn con

Bất đẳng thức - Cực trị


 1. Các bài toán và vấn đề về Bất đẳng thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Bất đẳng thức

 • 4958 Chủ đề
 • 13766 Trả lời
Max $M = |ab(a^2-b^2)... - last post by Hoang72

Dãy số - Giới hạn


 1. Các bài toán và vấn đề về Dãy số - Giới hạn,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Dãy số - Giới hạn

 • 1125 Chủ đề
 • 1853 Trả lời
Cho dãy (un): u1 =1; $... - last post by nanan

Đa thức


 1. Các bài toán và vấn đề về Đa thức,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Đa thức

 • 618 Chủ đề
 • 1011 Trả lời
Tính $Q(1)$ biết... - last post by maolus123

Hình học


 1. Các bài toán và vấn đề về Hình học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Hình học,
 3. Chuyên mục Mỗi tuần một bài toán Hình học

 • 3107 Chủ đề
 • 6067 Trả lời
Chứng minh rằng: $AM,... - last post by maolus123

Phương trình hàm


 1. Các bài toán và vấn đề về Phương trình hàm,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Phương trình hàm

 • 1165 Chủ đề
 • 2306 Trả lời
[TOPIC] Phương trình hàm... - last post by Hoang72

Phương trình - Hệ phương trình - Bất phương trình


 1. Các bài toán và vấn đề về PT - HPT - BPT,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về PT - HPT - BPT

 • 2559 Chủ đề
 • 5275 Trả lời
$\left\... - last post by Baoriven

Số học


 1. Các bài toán và vấn đề về Số học,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Số học

 • 4425 Chủ đề
 • 10588 Trả lời
$a_{k+1} = \frac{... - last post by maolus123

Tổ hợp và rời rạc


 1. Các bài toán và vấn đề về Tổ hợp và rời rạc,
 2. Tài liệu, chuyên đề, phương pháp về Tổ hợp và rời rạc

 • 2724 Chủ đề
 • 5288 Trả lời
Làm thế nào để mọi người ít... - last post by perfectstrong

Các dạng toán khác

 • 455 Chủ đề
 • 1148 Trả lời
Bài toán sắp xếp - last post by perfectstrong

Tài nguyên Olympic toán


 1. Toán học & Tuổi trẻ,
 2. Tạp chí CRUX,
 3. Tạp chí Epsilon,
 4. Các tạp chí khác

 • 1691 Chủ đề
 • 4710 Trả lời
IMO short list (problems+so... - last post by tritanngo99

Các kỳ thi Olympic


 1. Thi HSG Quốc gia và Quốc tế,
 2. Thi HSG cấp Tỉnh, Thành phố. Olympic 30-4. Đề thi và kiểm tra đội tuyển các cấp.

 • 1529 Chủ đề
 • 9965 Trả lời
Đề thi chọn đội tuyển lớp 1... - last post by Hoang72