Đến nội dung


cuoichutdi

Đăng ký: 25-08-2012
Offline Đăng nhập: 03-08-2015 - 11:31
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giải phương trình $x^{2}(x+1)+5x\sqrt{x+1}+...

30-05-2013 - 18:19

Đây là bài tập thầy mình cho, chẳng hiểu đề ở đâu mà ngớ ngẩn kinh khủng !  :ukliam2:  :(  :ninja:

z thì xem thay giai?!


Trong chủ đề: chứng minh đồng quy

30-05-2013 - 11:01

D là giao MP và AC? hai đường thẳng song song mà có giao?


Trong chủ đề: Tìm MIN của $ma^{2}+nb^{2}+pc^{2}$

30-05-2013 - 10:58

bài này chẳng qua là cân bằng hệ số trong AM-GM thôi mà. Nhưng cho m,n,p không rõ ràng như vậy làm sao ra được.


Trong chủ đề: Giải phương trình $x^{2}(x+1)+5x\sqrt{x+1}+...

30-05-2013 - 10:51

Bạn giải bài 2 rõ hơn chút đi 

Còn bài 1 nếu tìm được phương trình bậc 2 thì liệu hệ số của nó có nguyên , mà nếu nguyên thì chắc chắn phải tìm ra được bằng phương pháp hệ số bất định chứ

Neu nó ko nguyen thi ko ai bat minh phan tich thanh nhan tu cả. Vì phan tich thanh nhan,theo nhu sach thì nó phải nguyên.


Trong chủ đề: Giải phương trình $x^{2}(x+1)+5x\sqrt{x+1}+...

30-05-2013 - 10:49

Sai rồi bạn, phải đặt $t=x\sqrt{x+1}$ 

PT $\Leftrightarrow t^{2}+5t+4=0$

$\Rightarrow t=-1 $ hoac $t=-4$

Vì $t<0$ nên $x<0$

Đến đây ra phương trình bậc 3 nghiệm xấu ,nghiệm $>0$ nên loại

Vậy PTVN

um,như vậy đúng hơn.Tại ko để ý x>0 hay ko