Đến nội dung

TARGET

TARGET

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: 29-07-2023 - 16:29
$\sqrt[5]{\frac{a^{5}+b^{5}}{2}}\doteq \sqrt[5]{\frac{a^{5}+b^{5}}{a^{4}+b^{4}}\frac{a^{4}+b^{4}}{a^{3}+b^{3}}\frac{a^{3}+b^{3}}{a^{2}+b^... Đã cập nhật 11 Oct · 0 bình luận
-----

Thống kê

  • Nhóm: Thành viên mới
  • Bài viết: 17
  • Lượt xem: 2648
  • Danh hiệu: Binh nhì
  • Tuổi: Chưa nhập tuổi
  • Ngày sinh: Chưa nhập ngày sinh
  • Giới tính
    Bí mật Bí mật
15 Trung bình

Công cụ người dùng

Bạn bè

Lần ghé thăm cuối