Đến nội dung


Mefo

Đăng ký: 25-10-2012
Offline Đăng nhập: 16-06-2013 - 18:00
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm vị trí điểm M thuộc Oy sao cho ÒMC là hình bình hành.

14-06-2013 - 21:51

Trên Ox lấy A,B (OA,OB).

Vẽ (T) đường kính AB.

Điểm M bất kì thuộc Oy.

MA,MB lần lượt cắt (T) ở C,E.

OE cắt (T) ở F.

Cm:

a/.OMEA nội tiếp.

b/.ÒMC là hình thang.

c/.OE.OF+BE.BM=OB2

d/.Tìm vị trí điểm M thuộc Oy sao cho ÒMC là hình bình hành.

(mog mọi người làm giúp câu d ý ạ)

 


A =$10a^2+10b^2+c^2$

12-06-2013 - 19:41

Cho các số thực dương a,b,c thỏa mãn ab + bc + ac = 1

 Tìm Min A =$10a^2+10b^2+c^2$

 

 


$\left\{\begin{matrix} x+y+z=3\\(z+y)(y-3)...

19-02-2013 - 18:12

1.
Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
x+y+z=3\\(z+y)(y-3)(z-3)=8

\end{matrix}\right.$

2.
Tìm nghiệm nguyên của hệ phương trình:
$\left\{\begin{matrix}
10x^2+5y^2+13z^2=12xy+4xz+6zy\\x^3+y^3+z^3=288

\end{matrix}\right.$
------
MOD:1)Tiêu đề của bạn đã đặt sai.Bạn tham khảo cách đặt tiêu đề tại đây
2)Bạn cần phải gõ công thức toán học $\LaTeX$ cho bài viết.Bạn tham khảo tại đây
3)Bài hình học của bạn thì post vào box hình học nhé

cho A,B,C thuộc đường thẳng d, M ko thuộc d.Cmr tâm các đường tròn ngoại tiếp tam giac...

27-01-2013 - 10:47

cho A,B,C thuộc đường thẳng d, M ko thuộc d.Cmr tâm các đường tròn
ngoại tiếp tam giac MAB,MBC,MCA va M thuộc 1 đường tròn