Đến nội dung


maitra1999

Đăng ký: 16-12-2012
Offline Đăng nhập: 22-10-2015 - 22:14
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: CM: ba điểm $A,I,M$ thẳng hàng

14-04-2013 - 11:35

mình bị vướng câu c)


Trong chủ đề: Tính giá trị biểu thức dựa vào $\frac{1}{x...

13-04-2013 - 16:41

trời dễ mình có cách khác nè 

$\sum \frac{xy}{z^{2}}=xyz.\sum \frac{1}{x^{3}}$áp dụng đẳng thức a+b+c=0$\rightarrow a^{3}+b^{3}+c^{3}=3abc\rightarrow \sum \frac{1}{x^{3}}=\frac{3}{yzx}\rightarrow xyz.\sum \frac{1}{x^{3}}=3

e mới học lớp 8 a ơi. học tới bất đẳng thức là max rồi.


Trong chủ đề: Tính giá trị biểu thức dựa vào $\frac{1}{x...

07-04-2013 - 14:03

Bạn sai ở chỗ biến đổi quy đồng.

Phải là $\frac{xy}{z^{2}}+\frac{yz}{x^{2}}+\frac{xz}{y^{2}}=\frac{x^{2}y^{2}+y^{2}z^{2}+x^{2}z^{2}}{x^{2}y^{2}z^{2}}$

À! Thì ra vậy, ẩu quá. Mà hình như bạn nhầm rồi, chỗ đó phải là mũ 3 chứ nhỉ: $\frac{xy}{z^{2}}+\frac{yz}{x^{2}}+\frac{xz}{y^{2}}=\frac{x^{3}y^{3}+y^{3}z^{3}+x^{3}z^{3}}{x^{2}y^{2}z^{2}}$


Trong chủ đề: Tính giá trị biểu thức dựa vào $\frac{1}{x...

07-04-2013 - 13:23

Ta có:

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0 \Leftrightarrow xy+yz+zx=0$

 

Áp dụng hằng đảng thức $a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca),$ ta có:

 

$x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3-3x^2y^2z^2=$

$=(xy+yz+zx)(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2-xy^2z-xyz^2-x^2yz)$

 

Mà $xy+yz+zx=0$ nên $x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3-3x^2y^2z^2=0 \Leftrightarrow x^3y^3+y^3z^3+z^3x^3=3x^2y^2z^2$ 

 

Ta có:

$\frac{yz}{x^{2}}+\frac{zx}{y^{2}}+\frac{xy}{z^{2}}=\frac{y^3z^3+z^3x^3+x^3y^3}{x^2y^2z^2}=\frac{3x^2y^2z^2}{x^2y^2z^2}=3$

Mình lại giải ra bằng 0 nhưng không biết sai chỗ nào. bạn xem giùm mình nhé:

Ta có:$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=0 \Leftrightarrow xy+yz+zx=0$.

Ta lại có: $\frac{yz}{x^{2}}+\frac{zx}{y^{2}}+\frac{xy}{z^{2}}=\frac{x^{2}y^{3}z^{3}+y^{2}z^{3}x^{3}+z^{2}x^{3}y^{3}}{x^{2}y^{2}z^{2}}=\frac{x^{2}y^{2}z^{2}(yz+zx+xy)}{x^{2}y^{2}z^{2}}= yz+zx+xy=0$


Trong chủ đề: Chứng minh $A,G,H$ thẳng hàng

17-12-2012 - 18:26

Lớp 8 chưa học Thales (Ta-lét) hả em?

chưa chị ơi