Đến nội dung


TrungNhan

Đăng ký: 29-10-2013
Offline Đăng nhập: 11-04-2015 - 23:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng góc QNP có MN là phân giác.

10-04-2015 - 13:56

Cho hình chữ nhật ABCD, gọi M, N lần lượt là các trung điểm cạnh AD và BC, Trên tia đối của tia DC lấy điểm P, đường thẳng PM cắt AC tại Q. Chứng minh rằng góc QNP có MN là phân giác.