Đến nội dung


haanhtuan

Đăng ký: 11-04-2014
Offline Đăng nhập: 18-04-2014 - 20:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Đề thi vào lớp 10 THPT chuyên thành phố Hà Nội

11-04-2014 - 10:52

 Bài I 

1 tìm các số tự nhiên n để $7^{2013}+3^{n}$ có chữ số hàng đơn vị là 8

2 cho a,b là các số tuwh nhiên lớn hơn 2 và p là số tự nhiên thỏa mãn $\frac{1}{p}=\frac{1}{a^{2}}+\frac{1}{b^{2}}$

chứng minh p là hợp số

Bài II

tìm các số nguyên x,y thỏa mãn 

               $x^{2} -3y^{2}+2xy-2x+6y-8=0$

2)giải hệ

                $2x^{2}+xy+3y^{2} -2y-4=0$

                $3x^{2} +5y^{2} +4x-12=0$

Bài III

        với a,b là các số thực thỏa mãn $a+b+4ab=4a^{2}+4b^{2}$ tìm max của A=$20(a^{3}+b^{3}) -6(a^{2}+b^{2})+2013$

Bài IV

cho tam giác ABC ko phải là tam giác cân . Đường tròn (O) tiếp xúc vói BC ,AC ,AB lần lượt tại M,N,P

đường thẳng NP cắt BO,CO tại E và F

1 CM $ \widehat{OEN}$ và $\widehat{OCA}$ bằng nhau hoặc bù nhau

2 B,C,E,F thuộc 1 đường tròn

3 gọi K là tâm đường tròn ngoại tiếp OEF .chứng minh O,M,K thẳng hàng

Bài V

trong mặt phẳng cho 6 điểm $A_{1} ;A_{2}...A_{6}$ trong đó ko có 3 điểm nào thẳng hàng và trong 3 điểm luôn có 2 điểm có khoảng cách nhỏ hơn 671 .CMR trong 6 điểm đã cho luôn tồn tại 3 điểm là 3 đỉnh của 1 tam giác có chu vi <2013

 

 

ức chế cái đề anh quá@@~

like nếu cần thiết:D

bạn cho mình đề anh với

:ohmy:  :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:  :ohmy: