Đến nội dung

Chú ý

Ít ngày vừa qua diễn đàn bị tấn công nên hoạt động không ổn định. Tạm thời BQT đã khắc phục được, tuy nhiên vẫn cần thêm một thời gian theo dõi nên tạm thời diễn đàn chỉ mở cửa cho thành viên. Để xem nội dung trong diễn đàn, các bạn vui lòng dành ra ít phút để đăng kí thành viên. Mong các bạn thông cảm.


Isidia

Isidia

Đăng ký: 14-05-2016
Offline Đăng nhập: 16-05-2024 - 16:15
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

Isidiabangbang1412

Rất mong được nghe tin từ em, rảnh gửi anh message nha! :)
02-03-2019 - 08:19
Hình ảnh

Isidiabangbang1412

Tính gửi tin nhắn cho em mà trang web bảo em không nhận tin nhắn mới.
16-02-2019 - 04:36
Hình ảnh

Isidiabangbang1412

Em ráng học ngoại ngữ, nếu thích skype anh có thể giúp em được gì thì giúp. Lục lọi diễn đàn thấy có các anh Nẫm, Tuấn đều thành danh, thiệt cũng mong em và sư huynh quyết chí Tây du.
30-10-2017 - 10:56
 • hình ảnh
  bangbang1412

  Bây giờ em cũng có đi học thêm Tiếng Anh cho vui, nói chung so với một năm trước mù tịt thì giờ đỡ hơn nhiều rồi. Nếu anh có facebook anh em ta trao đổi tiện hơn.


  30-10-2017 - 16:05
Hình ảnh

Isidiabangbang1412

Hi em! Sao tự nhiên trình Latex thể hiện của anh có vấn đề vậy?
05-10-2017 - 09:31
 • hình ảnh
  bangbang1412

  Em không rõ lắm , em vẫn bình thường mà anh .


  05-10-2017 - 10:03
 • hình ảnh
  bangbang1412

  Anh thử đăng vào box hỏi xem


  05-10-2017 - 10:04
Hình ảnh

Isidiabangbang1412

Chào bạn! I "Gần đây , ông quan tâm về type-theoritic formalizations" Cụm này theo mình có thể dịch thành: type-theoritic formalizations: ông quan tâm đến "các phương pháp hình thức hóa lý thuyết kiểu". Type theory có nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Việt nếu mình không nhầm. Mình đã từng thấy có người dịch là "lý thuyết kiểu mẫu". Vấn đề này chắc bạn rành hơn mình vì đây là phân nhánh chuyên môn của bạn.
02-10-2017 - 06:05
 • hình ảnh
  Isidia

  Vẫn đầy bạn, chưa gửi được :D


  02-10-2017 - 09:23
 • hình ảnh
  bangbang1412

  Hay anh liên hệ gmail đi : [email protected]


  02-10-2017 - 09:36
 • hình ảnh
  Isidia

  Sent you an email, saw your blog. Pretty impressive, but also quite lopsided.
  Hope that doesn't hurt your feeling.


  02-10-2017 - 10:18
Hình ảnh

Isidia

Chào bạn! I "Gần đây , ông quan tâm về type-theoritic formalizations" Cụm này theo mình có thể dịch thành: type-theoritic formalizations: ông quan tâm đến "các phương pháp hình thức hóa lý thuyết kiểu". Type theory có nhiều từ đồng nghĩa trong tiếng Việt nếu mình không nhầm. Mình đã từng thấy có người dịch là "lý thuyết kiểu mẫu". Vấn đề này chắc bạn rành hơn mình vì đây là phân nhánh chuyên môn của bạn.
02-10-2017 - 06:04