Đến nội dung


MoMo123

Đăng ký: 07-06-2017
Offline Đăng nhập: 10-05-2021 - 06:43
****-

Lời nhắn

Hình ảnh

MoMo123Zz Isaac Newton Zz

Hello đại ca, năm nay anh chọn trường nào thế ạ
26-07-2019 - 16:09
 • hình ảnh
  Zz Isaac Newton Zz

  Haha vãi cả thầy Hùng :3 đã thế nhờ


  31-07-2019 - 09:49
 • hình ảnh
  MoMo123

  à có cái chuyện thg bạn em nó không làm bài tập xong thầy gọi lên ktra, nó nói thưa thầy em chưa làm, không hiểu thầy phân tích một hồi kiểu gì thành "em chưa làm, thầy làm được gì em", và xong đó nó bị vào sđb và chép 50 lần bài ấy =)))


  31-07-2019 - 10:18
 • hình ảnh
  Zz Isaac Newton Zz

  Thầy chắc dùng hình học phẳng để nói chuyện ấy mà, gắt thật =))


  31-07-2019 - 13:47
Hình ảnh
Hình ảnh

MoMo123

You could lose your foot, you could lose your hand, you could lose your hand trying to get it off of your foot
05-07-2019 - 23:34
Hình ảnh

Tea CoffeeMoMo123

Sau tất cả bạn chẻ đã đồng ý kết bạn zồi à :3
05-07-2019 - 21:26
 • hình ảnh
  MoMo123

  Bố m lên cơn ấy mà :VV


  05-07-2019 - 23:10
 • hình ảnh
  MoMo123

  mai bố hủy : ))


  05-07-2019 - 23:12
Hình ảnh

Tea CoffeeMoMo123

Awwww t nhớ toán
05-07-2019 - 20:09
 • hình ảnh
  MoMo123

  khiếp m làm như m toán nó chạy đi đâu xa lắm ấy, nhớ thì làm :))


  05-07-2019 - 23:11
 • hình ảnh
  MoMo123

  làm gì căng


  05-07-2019 - 23:12
Hình ảnh

MoMo123

Tried to change my password to "Scooter Braun's d!*k" but it said it was too short ¯\_(ツ)_/¯
03-07-2019 - 15:11
 • hình ảnh
  Tea Coffee

  You need to calm down :)


  05-07-2019 - 20:40
 • hình ảnh
  MoMo123

  calm cái ***


  05-07-2019 - 23:09
 • hình ảnh
  MoMo123

  bố m cào nát cái twitter lên vì bực đấy **


  05-07-2019 - 23:11
Hình ảnh
Hình ảnh

MoMo123NguyenHoaiTrung

dịch vụ đốt nhà thuê giá rẻ bất cmn ngờ
14-06-2019 - 00:06
Hình ảnh

MoMo123Leuleudoraemon

dịch vụ đốt nhà thuê giá rẻ bất cmn ngờ
13-06-2019 - 23:58
Hình ảnh

MoMo123Minhnksc

dịch vụ đốt nhà thuê giá rẻ bất cmn ngờ
13-06-2019 - 23:57
 • hình ảnh
  Minhnksc

  thôi chả cần; giờ nóng ngang với lò thiêu rồi :)


  29-06-2019 - 20:38