Đến nội dung


Syndycate

Đăng ký: 18-03-2021
Offline Đăng nhập: 05-05-2021 - 20:58
*****

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh $KS.BT=CS.LT$

03-05-2021 - 21:31

Đây là bài hình thi chuyên hồi xưa a ôn thấy khá hợp form. Các e thử đi  :D 
Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) với $P$ là giao điểm của hai đường chéo và $M$ là trung điểm của $AD$. Gọi $K,L$ lần lượt là hình chiếu của $P$ trên $AB,CD$. Gọi $S,T$ lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác $KMA$ và $LMD$.
$a)$ Chứng minh $MK=ML$
$b)$ Chứng minh $KS.BT=CS.LT$

Đề thi thử vào 10 chuyên ĐHSP vòng 2

04-04-2021 - 23:43

Đây là đề thi thử vào 10 chuyên ĐHSP vòng 2 (Toán chuyên)


Đề thi thử vào 10 chuyên ĐHSP vòng 1

04-04-2021 - 23:41

Đây là đề thi thử vào 10 chuyên ĐHSP vòng 1 mới thi vừa rồi. 


Chứng minh từ $6$ số vô tỷ tùy ý, ta có thể chọn ra ba số $a,b,c$ t...

31-03-2021 - 00:48

Chứng minh từ $6$ số vô tỷ tùy ý, ta có thể chọn ra ba số $a,b,c$ thỏa mãn $a+b, b+c, c+a$ đều là số vô tỷ.

P/s: Bài này phù hợp với toán rời rạc thi vào 10 chuyên.


Đề thi thử vào 10 chuyên KHTN vòng 2

30-03-2021 - 17:10

Đề thi thử vòng 2  KHTN mới thi gần đây.

P/s: Câu bất có vẻ khá giống với bài bất mấy năm trước j đó :v