Đến nội dung

i love math 12

i love math 12

Đăng ký: 03-05-2021
Offline Đăng nhập: 10-01-2024 - 22:49
-----

Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam

23-11-2021 - 11:43

Việt và Nam chơi cờ. Trong một ván cờ, xác suất Việt thắng Nam là 0,3 và Nam thắng Việt là 0,4 .Hai bạn dừng chơi khi có người thắng, người thua. Tính xác suất để hai bạn dừng chơi sau hai ván cờ.

 


Cho hàm số bậc bốn f(x) có f(0)=1 và hàm số f'(x) có đồ thị trong hình bên, số nghi...

26-06-2021 - 21:07

Cho hàm số bậc bốn f(x) có f(0)=1 và hàm số f'(x) có đồ thị trong hình bên, số nghiệm của phương trình $f(x^2)-x=3$ là?


cách suy đồ thị hàm $y=f(|x|+m)$

25-06-2021 - 16:39

Cho em hỏi cách suy đồ thị hàm  $y=f(|x|+m)$ với ạ?

Ban đầu em nghĩ là: Vẽ đồ thị hàm f(|x|) trên, sau đó dịch chuyển sang phải hay sang trái tùy vào m>0, m<0 thì sẽ được đồ thị của  $y=f(|x|+m)$ nhưng thực tế thì lại không đúng như thế! Vậy tại sao lại xảy ra lỗi như thế ạ? Mong được giúp đỡ ạ, em cảm ơn rất nhiều!

 


Biết rằng thể tích khối đa diện ABC. A1B1C1 bằng 1/2V. Giá trị của x+y bằng

28-05-2021 - 05:31

Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có thể tích là V và độ dài cạnh bên là AA’=6 đơn vị. Cho điểm A1 thuộc cạnh AA’ sao cho AA1=2. Các điểm B1, C1 lần lượt thuộc cạnh BB’, CC’ sao cho BB1=x, CC1=y. Biết rằng thể tích khối đa diện ABC. A1B1C1 bằng 1/2V. Giá trị của x+y bằng


$\left\{\begin{matrix} u_{1}=\frac{1}{4}\\u_{n+1}=...

19-05-2021 - 15:48

Cho dãy un thỏa mãn $\left\{\begin{matrix} u_{1}=\frac{1}{4}\\u_{n+1}=\frac{4}{4-u_{n}} \end{matrix}\right., \forall n\in N$

Tính giới hạn lim(un)