Đến nội dung


Chú ý

Nếu không nhận được email từ diễn đàn, bạn hãy kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org".


VHTuan

Đăng ký: 12-05-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:29
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Giới hạn của dãy số thực

20-09-2022 - 16:27

giới hạn của $(u_{2n})$ bằng dương vô cùng còn giới hạn của $(u_{2n-1})$ bằng âm vô cùng nên (u_n) có giới hạn riêng mà ad


Trong chủ đề: $2x^2+5x+11=(x+7)\sqrt{2x^2+1}$

13-05-2021 - 21:12

Đặt ẩn phụ không hoàn toàn:

Đặt$\sqrt{2x^2+1}=t(t>0)$, Phương trình đã cho trở thành

$t^2+5x+10=(x+7)t \Rightarrow \Delta = (x+7)^2-4(5x+10) =(x-3)^2$

. Suy ra t=....