Đến nội dung


Chú ý

Nếu không nhận được email từ diễn đàn, bạn hãy kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org".


VHTuan

Đăng ký: 12-05-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:29
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giá trị lớn nhất của $z$ biết $x \geq y \geq z$ và$x...

30-09-2022 - 11:37

Cho 3 số thực x,y,z thoả$x \geq y \geq z$ và$x+y+z=x^3+y^3+z^3=2$. Tìm giá trị lớn nhất của z


Giới hạn của dãy số thực

20-09-2022 - 15:44

Chứng minh mọi dãy số thực (u_n) luôn tồn tại giới hạn trên và giới hạn dưới


$(\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{x+1})^2=\frac{4(1+...

19-05-2021 - 10:53

Giải phương trình$(\frac{1}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{x+1})^2=\frac{4(1+\sqrt{1+4x})}{x+\sqrt{x^2+3x+2}+1}$