Đến nội dung


TARGET

Đăng ký: 11-07-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 17:35
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: GHPT: $\left\{\begin{matrix}x^{3...

17-09-2021 - 15:28

$\sum a^{3} -3abc= 0$

Từ phương trình 1