Đến nội dung


Serine

Đăng ký: 16-07-2021
Offline Đăng nhập: 19-01-2022 - 16:04
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Có bao nhiêu cách...

13-01-2022 - 20:15

Warm up:
1/ Một hộp viết có 3 cây viết loại A, 3 cây loại B, và 4 cây loại C. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 8 cây viết biết rằng mỗi lần chỉ lấy 1 cây và các cây viết cùng loại thì giống nhau.

Số cách lấy ra 8 cây viết mà mỗi lần chỉ lấy 1 cây bằng số cách xếp 8 cây viết trong hộp bút thành một hàng ngang có thứ tự

 

TH1: trong hộp còn 2 cây A: $8C1*7C3*4C4$ cách

TH2: trong hộp còn 2 cây B: $8C1*7C3*4C4$ cách

TH3: trong hộp còn 1A, 1B: $8C2*6C2*4C4$

TH4: trong hộp còn 1A, 1C: $8C2*6C3*3C3$

TH5: trong hộp còn 1B, 1C: $8C2*6C3*3C3$

 

Đáp số: $2*(8C1*7C3*4C4) + 8C2*6C2*4C4 + 2*(8C2*6C3*3C3)$

 

Tổng quát lên thì em chịu lun  :botay


Trong chủ đề: Chứng minh $(DMN)$ tiếp xúc $(DJK)$

20-12-2021 - 23:56

Đúng phong cách của Hoang72, tỉ số từa lưa hột dưa :v

Giờ có hỏi sao Hoàng nhìn ra mấy tỉ số đó chắc chỉ có làm riết quen thôi nhỉ


Trong chủ đề: Chứng minh công thức thể tích của hình chóp

19-12-2021 - 22:45

Em không hiểu khúc :blink: :blink:

Ta xem giữa 2 lớp cắt liên tiếp tạo thành  hình lăng trụ có chiều cao $\frac{h}{n}$ thì thể tích lăng trụ lớp thứ k là $\frac{h}{n}.\left ( \frac{k}{n} \right )^{2}.S$

 Anh giải thích giúp em với  


Trong chủ đề: vmo QUẢNG BÌNH 2021-2022

18-12-2021 - 19:56

Câu 2 vòng 1 không biết như này đúng không, mình chưa gặp trường hợp không có hàm nào thỏa

 

Thay x bởi $\frac{x}{f(y)}$ và y bởi $\frac{y}{2022}$:

 

$\frac{xf(x)}{f(y)}=\frac{y}{2022}+\frac{xf(x)y}{f(y)2022}$

 

$\implies xf(x)\bigg(\frac{1}{f(y)}-\frac{y}{f(y)2022}\bigg)=\frac{y}{2022}$

 

Vì cả $xf(x)$ và $\frac{y}{2022}$ lớn hơn $0$ nên

 

$\bigg(\frac{1}{f(y)}-\frac{y}{f(y)2022}\bigg)  > 0$ 

 

$\implies y<2022\quad \forall y \in (0;\infty)$ (sai)

 

Vậy không có hàm nào thảo đề


Trong chủ đề: Chứng minh OP song song IQ

16-12-2021 - 01:08

ý a: bài quen nhưng tớ lười nhớ lại :x

ý b: $EI \cap OB = X, IF\cap OC=Y$. Có $XIYO$ nội tiếp $(OI)$ biến đổi tương đương hai góc so le chút là ra kêt quả