Đến nội dung


nguyenchithanh2511

Đăng ký: 19-07-2021
Offline Đăng nhập: 17-09-2021 - 19:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

RGBT $C=\sqrt{\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{1}{(a+b)^2}+...}$

14-09-2021 - 16:41

RGBT $C=\sqrt{\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{1}{(a+b)^2}+\sqrt{\frac{1}{a^4}+\frac{1}{b^4}+\frac{1}{(a^2+b^2)^2}}}$ với $a,b\neq 0;a+b\neq 0$


Cho a,b,c,d >0 tm $abc=a+b+c+2$ CM $\frac{1}{a...

10-09-2021 - 23:02

Cho a,b,c,d >0 tm $abc=a+b+c+2$ CM $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geq 4(a + b + c)$


Tìm $n\epsilon N$ , $n>1$ để $(n-1)! \vdots...

06-09-2021 - 14:53

Tìm $n\epsilon N$ , $n>1$ để $(n-1)! \vdots n$


Tìm các số $abc$ với các chữ số khác nhau để $9a=5b+4c$

04-09-2021 - 20:59

Tìm các số $abc$ với các chữ số khác nhau để $9a=5b+4c$


GPT $5(8x^{2}+11)=27(2x+1)\sqrt{3x-2}$

02-09-2021 - 10:11

GPT $5(8x^{2}+11)=27(2x+1)\sqrt{3x-2}$