Đến nội dung


Chú ý

Nếu không nhận được email từ diễn đàn, bạn hãy kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org".


thanhng2k7

Đăng ký: 07-11-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:22
*****

Chủ đề của tôi gửi

CM $n \vdots 13 $ với $6^n+7^n \vdots n $ ( $ n...

01-10-2022 - 22:50

Với n là số nguyên dương lẻ khác 1 thỏa mãn $6^n+7^n \vdots n $ .Chứng minh $n \vdots 13 $ 


$2032^n+8^n$ và $2032^n-8^n$ có số chữ số bằng nhau

27-09-2022 - 20:23

Chứng minh rằng với mọi n là số tự nhiên thì hai số $2032^n+8^n$ và $2032^n-8^n$ có số chữ số bằng nhau .


Chứng minh $AI'\perp BC$

27-09-2022 - 20:18

Cho $\Delta ABC$ không cân , nội tiếp (O) , B,C cố định , A thay đổi trên (O).Trên các tia AB,AC lần lượt lấy các điểm M,N để $MA=MC, NA=NB$ . $(AMN)$ cắt $(ABC)$ cắt nhau tại A và P . MN cắt BC tại Q.Gọi I là tâm của $(OBC)$ , I' đối xứng I qua MN.Chứng minh $AI'\perp BC$ . 

P/s: Nguyên mẫu bài này là VMO 2014 =))) 


$n\epsilon \mathbb{N}^{*}$ , $\exists...

26-09-2022 - 18:41

Cho hàm số $f(x)=(5x+1)(3x+1)$ .CMR  với mọi $n\epsilon \mathbb{N}^{*}$ , luôn $\exists a\epsilon \mathbb{N}^{*}$ để $f(a)=n$

( gợi ý dùng Thặng dư Trung Hoa ) 


Lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2022 chữ số

18-09-2022 - 22:12

Từ các chữ số 1,2,3 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 2022 chữ số thỏa mãn mỗi chữ số xuất hiện chẵn lần.