Đến nội dung


Sangnguyen3

Đăng ký: 06-04-2022
Offline Đăng nhập: 20-05-2022 - 22:27
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, D thuộc tam giác AHC sao cho AH đi qua trung...

19-05-2022 - 22:36

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH, D là điểm thuộc trong tam giác AHC sao cho AH đi qua trung điểm BD,CD cắt AH tại E.Qua E kẻ đường thẳng tiếp xúc với với nửa đường tròn đường kính DC về phía bờ AC tại M.Chứng minh BD và AM cắt nhau tại một điểm nằm trên nửa đường tròn đường kính DC


$\sqrt[3]{\frac{a}{b(b+2c)}} + \sqrt[...

09-05-2022 - 12:06

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca=3.Chứng minh rằng:

$\sqrt[3]{\frac{a}{b(b+2c)}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c(c+2a)}} + \sqrt[3]{\frac{c}{a(a+2b)}} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{3}}$


$\sum\sqrt[3]{\frac{a}{b(b+2c)}} \geq \frac{3}{\sqrt...

09-05-2022 - 12:01

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn ab+bc+ca=3.Chứng minh rằng:

$\sqrt[3]{\frac{a}{b(b+2c)}} + \sqrt[3]{\frac{b}{c(c+2a)}} + \sqrt[3]{\frac{c}{a(a+2b)}} \geq \frac{3}{\sqrt[3]{3}}$


Tứ giác ABCD có I là giao hai đường chéo , (O) tiếp xúc AB,CD tại A,C.Chứng minh K.L đố...

16-04-2022 - 22:01

 Cho tứ giác ABCD có I là giao điểm hai đường chéo và một đường tròn tâm O tiếp xúc 
với AB và CD lần lượt tại A và C. Các điểm K, L tương ứng nằm trên các cạnh AD, BC sao cho 
IK song song AB, và IL song song CD. Chứng minh K,L đối xứng nhau qua AC

$\frac{a}{b+2c}+\frac{b}{c+2a}+\frac{c}{a+2b}\geq 1+\frac...

16-04-2022 - 07:30

Cho a,b,c là các số thực dương. Chứng minh 

$\frac{a}{b+2c}+\frac{b}{c+2a}+\frac{c}{a+2b}\geq 1+\frac{(b-c)^{2}}{3(b+c)^{2}}$