Đến nội dung


VNMaths

Đăng ký: 23-12-2004
Offline Đăng nhập: 24-03-2008 - 03:28
****-

Chủ đề của tôi gửi

Bottemi O._Djordjevic Geometric_inequalities

24-06-2006 - 17:28

QUANVU gửi

Problem-Sloving Strategies

28-05-2006 - 14:00

Problem-Sloving Strategies

Đề thi Olympic Nauy 1992-2004

25-04-2006 - 21:57

Đề thi Olympic Nauy 1992-2004: http://diendantoanho...t/Kho/Noway.zip

Tạp chí bất đẳng thức và ứng dụng

25-04-2006 - 21:43

Vol 1: http://diendantoanho...t/Vol1_2000.zip
Vol 2: http://diendantoanho...t/Vol2_2001.zip

The best problems from around the world

15-04-2006 - 14:54

Bạn Cao Minh Quang gửi tới diễn đàn bộ đề thi học sinh giỏi các nước, do anh và các học trò biên tập. Cảm ơn anh đã chia sẻ tài liệu với diễn đàn.

http://diendantoanho...d_the_world.pdf