Đến nội dung


lovePearl_maytrang

Đăng ký: 04-04-2005
Offline Đăng nhập: 28-07-2017 - 23:09
-----

#40293 Tại sao nhiều bài toán BĐT thế ?

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 31-10-2005 - 20:43

Hầu hết những người làm toán bất đẳng thức đều vì nó đẹp và dễ chế biến thành bài mới!!!
Đối với học sinh phổ thông thì toán về bất đẳng thức không cần quá nhiều lý thuyết và cũng khá gọn, nhìn đề bất đẳng thức là có thể suy nghĩ ngay tại chỗ...nó cũng khá là cụ thể, không phải mất nhiều thời gian để...hiểu đề!
Theo ý kiến cá nhân thì bất đẳng thức ở một mức độ nào đó là rất cần thiết cho toán học, nhưng nếu đi sâu vào những bài toán không mẫu mực thì có lẽ chủ yếu là để thỏa mãn nhãn là chính!
Riêng đối với LPm thì bất đẳng thức không phải là lĩnh vực ưu tiên số một (rất ít khi vào box Bdt)


#34873 Cho $6 \le |A| <+\infty$, sao cho nếu $a,b,c,d,e...

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 13-09-2005 - 20:47

Cho $6 \le |A| <+\infty$, sao cho nếu $a,b,c,d,e,f$ là 6 số bất kì phân biệt thuộc A thì $ab + cd + ef$ cũng thuộc A. Tìm giá trị lớn nhất của số các phần tử của tập A thỏa mãn điều kiện trên ?
DDTH


  • LNH yêu thích


#32736 Tìm số cạnh lớn nhất của một đồ thị n đỉnh mà trong đó không có chu trình k c...

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 27-08-2005 - 19:41

Tìm số cạnh lớn nhất của một đồ thị n đỉnh mà trong đó không có chu trình k cạnh nào???

DDTH
  • LNH yêu thích


#20839 $$ \sum\limits_{p=0}^{j} (-1)^pC_i^pC...

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 27-05-2005 - 17:40

Áp dụng công thức nội suy Lagrange cho đa thức
f(x)=(i+1-x)(i+2-x)...(i+j-1-x), tại các điểm 0,1,...,j
Sau đó so sánh hệ số cao nhất.


#16841 Đề thi HSG lớp 8 - TP Đà Nẵng

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 21-04-2005 - 14:16

Vòng 2
Hình đã gửi
Hình đã gửi


#16840 Đề thi HSG lớp 8 - TP Đà Nẵng

Gửi bởi lovePearl_maytrang trong 21-04-2005 - 14:13

Vòng 1:
Hình đã gửi
Hình đã gửi
Hình đã gửi