Đến nội dung


NAT

Đăng ký: 16-10-2009
Offline Đăng nhập: 20-10-2021 - 18:14
**---

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $2(x^{2}-4x+6)-3\sqrt[3]{x^{3}+27...

04-10-2021 - 20:36

Giải phương trình sau : $2(x^{2}-4x+6)-3\sqrt[3]{x^{3}+27}=0$

PT tương đương với $2(x^2-3x+9)-3\sqrt[3]{(x^2-3x+9)(x+3)}-2(x+3)=0$

Không biết chỗ cái căn đó có nhầm không?


Trong chủ đề: Tìm m để phương trình $(\sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x^{2}+x+1}...

01-07-2021 - 13:24

Tìm m để phương trình có nghiệm: $(\sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x^{2}+x+1})(\sqrt{x^{2}-x+1}-m)+x+2m+6=0$

Đặt $t=\sqrt{x^{2}+x+1}-\sqrt{x^{2}-x+1}$, ta được PT: $t^2+2mt+4m+12=0$.


Trong chủ đề: giải HPT: x2+2y2-2x+2y-3=0

01-07-2021 - 13:17

À là $3x^2-2x-5$

Nếu vậy thì lấy (1)-(2) sẽ ra thôi


Trong chủ đề: Tìm m để phương trình $(\sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x^{2}+x+1}...

30-06-2021 - 16:37

Tìm m để phương trình có nghiệm: $(\sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x^{2}-x+1})(\sqrt{x^{2}-x+1}-m)+x+2m+6=0$

Đề chắc viết nhầm dấu $(\sqrt{x^{2}-x+1}-\sqrt{x^{2}-x+1})$?


Trong chủ đề: giải HPT: x2+2y2-2x+2y-3=0

30-06-2021 - 16:35

Giair hệ phương trình: $\begin{Bmatrix} 3x^{2}-2x+5+2x\sqrt{x^{2}+1}=2(y+1)\sqrt{y^{2}+2y+2} & \\ x^{2}+2y^{2}-2x+4y-3=0 & \end{Bmatrix}$

$3x^{2}-2x+5$ hay $3x^{2}-2x-5$?